Eerlijke economie

Eerlijke economie

Eerlijke economie is een thematisch geïntegreerd project voor sterke en hoogbegaafde leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar of groepen 7 en 8.

Eerlijke economie bevat uitdagende opdrachten voor differentiatie binnen de klas en is gecreëerd onder supervisie van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) uit Antwerpen.

Natuurlijk kan ‘Eerlijke economie’ ook in het secundair onderwijs gebruikt worden.

De volgende vakken of leergebieden komen aan bod: Wero, Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, Frans, Engels, Spaans, Latijn, wiskunde en uiteraard …. economie.

Eerlijke economie kan besteld worden bij Uitgeverij Abimo.